Ziek melden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan horen wij dit graag. U dient dit dan vóór 08:30 uur ‘s morgens telefonisch door te geven via 030 288 08 57. Ook een bezoekje onder schooltijd aan de huisarts, tandarts of orthodontist horen wij graag!