Samenwerkingsverband

Een klein deel van de leerlingen heeft meer nodig dan de Olijfboom kan bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor deze leerlingen zijn er scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Om toegang te krijgen tot deze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. De TLV wordt afgegeven door het SWV Utrecht PO.