Voor ouders

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over onze school, waaronder onze schooltijden, het vakantierooster, hoe u uw kind kunt afmelden bij ziekte, et cetera.