Schooltijden

Op de Olijfboom hanteren wij een continurooster. Dit houdt in dat de groepen 1 t/m 8 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

De deuren van de school gaan om 08.20 uur open voor de kinderen. Ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 en 2 mogen mee naar binnen en brengen hun kind via de kleuteringang tot aan de deur van het klaslokaal. Kinderen van de groepen 3 en 4 gaan via de hoofdingang naar binnen en de kinderen van de groepen 5 t/m 8  gaan via de ingang aan het schoolplein naar binnen. Om half negen stipt starten de lessen.

Onze kinderen gaan 'tussen de middag' niet naar huis; de leerkrachten eten samen met de kinderen in de groep en spelen daarna buiten.

De lessen eindigen om 14.00 uur.