Kwink

Kwink is onze methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Elke week wordt er in de groepen 1 t/m 8 een Kwink les gegeven. De lessen zijn gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

We leren kinderen zichzelf goed te kennen en op een goede manier met hun emoties om te gaan. Natuurlijk leren we ze ook om te gaan met anderen en zich in te leven in de gevoelens van anderen. Bij SEL horen ook keuzes maken en relaties hanteren. Die levensvaardigheden (competenties) zijn, naast het leren van taal, rekenen, schrijven, lezen enzovoort, belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij, nu en later!

Voor nog meer informatie kunt u op onderstaande link klikken:

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders

Hier kunt u het Kwink oudermagazine downloaden.