Missie en visie

Onze kinderen zijn spontaan en nieuwsgierig. Ze onderzoeken en ontdekken graag en zijn zeer ondernemend. Met andere woorden: onze kinderen leren graag! Om te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen werken en spelen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Vertrekpunt van ons onderwijs is dan ook dat we een sfeer creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding. Verbinding tussen leerlingen en professionals, maar ook verbinding met de lesstof die we hen aanbieden.

Een rijke leeromgeving met uitdagend onderwijs, dat is wat we nastreven. Onderwijs waar we extra tijd en ruimte creëren voor de basiselementen, nl: Taal, spelling, technisch- n begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Onderwijs waarbij niet alleen de leerkracht zijn expertise deelt, maar ook kinderen leren initiatieven te nemen en eigenaarschap en verantwoordelijkheid (leren) krijgen. Onze werkvormen zijn dan ook gevarieerd.

Bij ons ziet u zowel klassikaal als coöperatief onderwijs. Kortom de Olijfboom is een school van nu; gericht op de toekomst!

Waar staat onze school voor?

De visie van de school is verwoord in de 4 speerpunten van de Olijfboom:

  • Speerpunt 1: burger in een wereld van verschillen. Onze kinderen voelen zich thuis in hun eigen cultuur die herkenbaar is, vertrouwen geeft en bescherming biedt. Vanuit deze veilige plaats doen we mee in de wereld van vandaag en we leren onszelf te zijn en anderen te begrijpen en te respecteren.

  • Speerpunt 2: een vreedzaam schoolklimaat In een vreedzaam schoolklimaat ben je welkom, voel je je geaccepteerd en gewaardeerd en mag je het verschil maken. Daarin mag gesproken worden over je bezieling en over je weerstanden. We hebben een cultuur van ontmoeting en dialoog voeren. Leerkrachten wijzen kinderen de weg en leren hen de ruimte van de vrijheid en autonomie, zodat ze later vanuit eigen keuze tot hun bestemming kunnen komen. We zien graag dat kinderen betrokken en competent zijn. Dat zij vertrouwen hebben in zichzelf en de ander en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren en leven. In een vreedzaam schoolklimaat krijgt de ander de ruimte en weet je dat hij/zij iets nieuws toevoegt.

  • Speerpunt 3: taal en rekenen als speerpunten. We bieden leerlingen optimale kansen met het oog op het innemen van een plek in de moderne samenleving met een focus op taal, rekenen en een adequaat zorgsysteem. We stellen hoge verwachtingen aan kinderen en bieden onderwijs dat resulteert in hoge resultaten. We willen onderwijs geven waarin we rekening houden met verschillen in potentie en persoonlijke leerstijlen. We willen een rijk taalaanbod realiseren. We dagen kinderen uit om eruit te halen wat erin zit. Om dit te realiseren steken wij veel aandacht aan: Het technisch lezen, begrijpend lezen, Logo 300 (woordenschatontwikkeling) en NT2.

  • Speerpunt 4: een lerende school. In onze organisatie ben je professional en word je uitgenodigd om je plek te veroveren in het kleine en grote verband. Het kleine verband is je klas met leerlingen en de begeleiding van je taal- en zorgcoördinatoren. Het grote verband is je verbinding met de visie, de betrokkenheid bij de schoolorganisatie en de inbreng van je persoonlijke kwaliteiten in de bouw en in het team. De richting wordt aan de ene kant bepaald van buitenaf door de regelgeving, de kwaliteitseisen van de inspectie en het bestuur van PCOU. En aan de andere kant van binnenuit door de ruimte die ieder lid in de organisatie inneemt door de ontwikkeling van zijn/haar professionaliteit, door verschillende persoonlijkheden die we zijn en de rollen die we bij voorkeur innemen in het team. Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief. We ontwikkelen ons in persoonlijk meesterschap en dat doen we in kleine zelfsturende teams (bouwen) die planmatig werken vanuit de visie en doelen van de school.